Politisk barometer - september 2018

Arbeiderpartiet beholder oppslutningen fra august da de gikk kraftig frem. Mens Høyre går litt frem etter forrige målings tilbakegang. AP er nå større enn Høyre. Også FrP går litt frem, mens både KrF og Venstre ligger under sperregrensen. De tre regjeringspartiene ville til sammen fått 76 mandater om denne målingen lå til grunn.

Høyre får en oppslutning på 25,7 %, som er en liten fremgang (0,9 prosentpoeng) fra forrige måling, da Høyre gikk ganske kraftig tilbake. Målingen ville gitt 47 stortingsrepresentanter for Høyre, 2 flere enn de har i dag.
 
Fremskrittspartiet får en oppslutning på 14,9 % i vår nyeste måling, en fremgang på 1,9 prosentpoeng siden august.  Målingen for september ville gitt 28 mandater på Stortinget, 1 mer enn de har i dag.
 
Venstre faller i septembermålingen til 2,3 % oppslutning, en nedgang på 1,6 prosentpoeng siden august. Bakgrunnstallene viser at venstre nå henter ut svært lite av sitt velgerpotensiale, og mister velgere både til SV, AP og Høyre. Dette resultatet ville gitt 1 mandat på Stortinget, 7 færre enn de har i dag.  Den store tilbakegangen i antall mandater skyldes at partiet er under sperregrensen.
 
Også Kristelig Folkeparti er under sperregrensen, med en oppslutning på 3,0 %.  Dette er en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng siden forrige måling, og 1,2 prosentpoeng siden valget i 2017.  Resultatet ville gitt 1 stortingsmandat, 7 færre enn de har i dag.
 
Senterpartiet får en oppslutning på 10,1 %. Dette er en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng siden august, men bare 0,2 prosentpoeng lavere enn ved valget i 2017.  Denne oppslutningen ville gitt 19 mandater på Stortinget, det samme som i dag.
 
Arbeiderpartiet gikk kraftig frem i forrige måling, og opprettholder nivået i september med en oppslutning på 28,7 % (0,2 prosentpoeng mer enn i august og 1,3 prosentpoeng mer enn ved valget i 2017).  Partiet har altså brutt den jevne tilbakegangen som det har hatt siden høsten 2016, og har nå den høyeste oppslutningen siden august 2017.  Septembermålingen ville gitt 53 mandater på Stortinget, 4 flere enn i dag. 
 
SV får en stabil oppslutning på 6,1 %, (0,1 prosentpoeng mer enn i august).  Dette er nesten det samme resultat som ved valget i 2017 (6,0 %), og ville gitt 11 mandater som partiet har på Stortinget i dag.

Rødt får en oppslutning på 4,6 % i denne målingen, en fremgang på 0.9 prosentpoeng siden august. Dette er en framgang siden valget i 2017 på 2,2 prosentpoeng. Dette resultatet ville gitt 8 stortingsmandater for Rødt, mens de i dag har 1 mandat.

Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 2,3 %.  Dette er 0.9 prosentpoeng høyere enn målingen i august, da resultatet var det samme som ved valget i 2017.  Resultatet ville gitt ett mandat som i dag.
 
Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

•    Ap + SV + SP: 83
•    Ap + SV + SP + MDG: 84
•    Ap + SV + SP + MDG + R: 92
•    Ap + SP: 72
•    Ap + SP + KrF: 73
•    H + FrP + V: 76
•    H + FrP + V + KrF: 77
•    H + FrP: 75
•    H + V + KrF: 49

1234

Samfunn