Rapport: interesse og motivasjon er viktig for unges utdanningsvalg

En fersk undersøkelse fra Ipsos Norge avslører unges drømmer, holdninger, verdier og forventninger knyttet til utdannings og yrkesvalg. Rapporten indikerer et fortsatt kjønnsdelt arbeidsmarked i tiden fremover.

Undersøkelsen Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg er en nasjonal kartlegging utført av Ipsos på oppdrag fra Avdeling for karriereveiledning i Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen ønsker å avdekke unges drømmer, holdninger, verdier og forventninger knyttet til utdannings og yrkesvalg.

Funnene viser blant annet at unge fortsatt velger tradisjonelt: kvinner svarer oftere at de ønsker seg yrker innen helse og omsorg, mens menn ønsker i større grad å jobbe med manuelt arbeid eller teknologi.

– Funnene er ikke veldig overraskende. De gjenspeiler forskningen for øvrig på dette området. At det er kjønnsforskjeller på hvilke utdanninger man ønsker, kan være en indikasjon på at det også vil være et kjønnsdelt arbeidsmarked i fremtiden, sa Research Executive i Ipsos Carina Riborg Holter til Veilederforum. Les mer her.

2

3

Undersøkelsen viser også at personlige interesser og motivasjon er viktige kriterier for hvordan unge velger utdanning og yrke. 9 av 10 mener at faglig interesse og at man får en jobb man ønsker seg er viktige kriterier ved utdanningsvalg. Rundt 8 av 10 mener at kriterier knyttet til arbeidsmarkedet er viktig, slik som at utdanningen gir mange jobbmuligheter og at man er sikret jobb.

1

Last ned hele rapporten her eller se tidligere rapporter hos Utdanning.no.

 

Samfunn