Rapport og data: Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2021

Rapport og data fra Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2021 / Report and data from the Expectations Survey for Norges Bank Q1 2021 (Norwegian article incl. links in English)

Forfatter(e)

  • Linn Sørensen Holst Head of Public Affairs
Get in touch

18. februar 2021 
Forventningsundersøkelsen gjennomføres hvert kvartal og ble første gang gjennomført i februar 2002. Ipsos har gjennomført undersøkelsen fra og med 3. kvartal 2020. Undersøkelsen er tidligere gjennomført av Epinion, Opinion og TNS Gallup.

 

Det er fire målgrupper i undersøkelsen, som intervjues.
Økonomiekspertene og partene i arbeidslivet
•    Forventet prisstigning om 12 måneder, 2 år og 5 år
•    Forventet årslønnsvekst for inneværende år, neste år og om 5 år
•    Forventet utvikling i kronekursen om 12 måneder
•    Gjennomsnittlig forventet endring i konkurransekursindeksen om 12 måneder
Næringslivslederne
•    Oppfatning av generell prisstigning siste 12 måneder
•    Forventet generell prisstigning om 12 måneder og 2 år
•    Forventet økning i bedriftens innkjøpspriser neste 12 måneder
•    Forventet økning i bedriftens utsalgspriser neste 12 måneder
•    Forventet vekst i lønnskostnader i egen bedrift i inneværende år og neste år
•    Lønnsomhetsutvikling i egen bedrift siste 12 måneder og neste 12 måneder
•    Antall ansatte i dag sammenlignet med for 12 måneder siden og om 12 måneder
•    Viktigste faktorer som påvirker bedriftens investeringsbeslutninger
•    Viktigste kilder for finansiering for bedriftens investeringer de 5 siste årene
Husholdningene
•    Oppfatning av prisendring siste 12 måneder
•    Oppfatning av prisendring siste 12 måneder i prosent
•    Forventet prisendring neste 12 måneder
•    Forventet prisendring neste 12 måneder i prosent
•    Forventet stigningsrate neste 12 måneder
•    Forventet årlig prisvekst om 2-3 år
•    Lønns- og pensjonsutvikling siste 12 måneder
•    Forventet lønns- og pensjonsutvikling neste 12 måneder
•    Forventet renteutvikling neste 12 måneder
 
Pressemelding: 
Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2021 (in Norwegian and English)

 

Hele rapporten kan lastes ned her:
Forventningsundersøkelsen for Norges Bank (1. kvartal 2021)
Expectations Survey for Norges Bank (Q1 2021)
 
Alle resultater fra 2002 og frem til i dag kan lastes ned her:
Forventningsundersøkelsen for Norges Bank – 1. kv. 2002 til 1. kv. 2021 i csv og Excel-format 
Expectations Survey for Norges Bank – Q1 2002 to Q1 2021 in csv and Excel format
 

Tidligere rapporter:

Se Norges Banks arkiv for tidligere rapporter. 

 

Ansvarlige prosjektledere i Ipsos / Contact at Ipsos:
Linn Sørensen Holst
Head of Public Affairs
Mob. 975 94 285
e-post: [email protected]
 

Lene Rathe
Senior Research Manager
Mob. 984 13 785
e-post: [email protected]

Forfatter(e)

  • Linn Sørensen Holst Head of Public Affairs

Samfunn