Slik blir bærekraftig emballasje et konkurransefortrinn

Når holdninger til miljø og folk forbruksvaners endrer seg, gir det en varig gevinst til merkevarer som går foran og tar lederskap på bærekraftig emballasjer. Det viser den nye rapporten "The Third Moment of Truth".

Bærekraftig emballasje er ikke lenger et valg for merkevarer, men en økonomisk nødvendighet, argumenterer rapporten "The Third Moment of Truth".

I rapporten forteller Ian Payne, Global Service Leader Pack Testing i Ipsos: “Fifty years on from the birth of the recycling symbol, we’re at a metaphorical tipping point where fundamental attributes of packaging design are increasingly questioned"

“But necessity is the mother of invention and those companies who grasp the opportunity to take leadership have the potential for great reward. In a world of flat CPG growth, it is packaging which offers manufacturers real opportunity to develop meaningful differentiation, driving distinctiveness, salience and ultimately influencing choice.”

Miljø blir en stadig større bekymring for folk, og bærekraftig emballasje blir dermed stadig viktigere for forbrukerne. Åtte av 10 personer føler at vi globalt er på vei mot en miljøkatastrofe, med mindre vi forandrer våre vaner raskt.

Også i USA er 82% av voksne enig i påstanden "Jeg synes produsenter burde aktivt støtte gjenvinningstiltak gjennom produktene de selger". Fra et forbrukerperspektiv er det et stadig økende bevissthet (Third moment of truth), som vist i illustrasjonen under.

Third Moment of Truth

Det er tydelige gevinster for merkevarer som viser lederskap på området. For eksempel sier 48% av 18-34-åringer i USA at de er mer positive til Starbucks etter merket annonserte å fjerne plastikksugerrør fra deres cafeer innen 2020.

Fra den sosiokulturelle undersøkelsen Norsk Monitor, som Ipsos har gjennomført annenhvert år siden 1985, vet vi at flere nordmenn ser alvorlig på forurensninger og miljøproblemer.

emballasje

Last ned hele rapporten under.

Mer innsikt om Forbrukermarked