Tillit i markedsundersøkelser

Fremme tillit, påvirkning og motivasjon blant respondenter

Trust in Research | IpsosTillit er kritisk for ethvert næringsliv, akkurat som det er avgjørende for at et samfunn skal fungere. Men innenfor markedsundersøkelser som sentrerer seg rundt respondenter har tillit en helt spesiell signifikans. Individene som gir ut sine personlige meninger og data for markedsundersøkelser, må ha tillit til at dette vil bli beskyttet og anvendt på riktig måte. De må også være engasjerte og motiverte til å delta.
Vi tror at det å sikre tilliten til respondentene er en hjørnestein i å levere pålitelig og troverdig forskningsinnsikt. Så, denne artikkelen utforsker de essensielle elementene av tillit, hvordan etablere tillit med respondenter og paneldeltagere – og vurderer hva som er viktig når man bygger langsiktig tillit og påvirkning i markedsundersøkelser. 
Vi deler erfaringer fra Ipsos paneldeltagere og gir kunnskap og erfaring fra våre eksperter innen Omdømme, Merkevaretracker og Social Intelligence Analytics for å samle et bredere syn på tematikken. 

Noen av de viktigste funnene er:

  1. Et godt omdømme (oppnådd gjennom for eksempel publisering av globale og lokale undersøkelser og meningsmålinger) gir en grunnleggende kjennskap og tillit for mulige deltagere.
  2. Sterkt engasjement for datasikkerhet for deltagere på tvers av alle datainnsamlingsmetoder
  3. Forsterke følelsen av at hver respondents mening er viktig, og at de gjennom sin deltakelse i markedsundersøkelser bidrar de til noe større.
  4. Etter hvert som markedsundersøkelsesindustrien fortsetter å utvikle seg, kan det å jevnlig delta i varierte undersøkelser bygge og opprettholde interessen deres.

Samfunn