Ukens tall #1: Av de som ønsker å være mer fysisk aktive i 2021, vil flest gå på tur til fots eller på ski

En fersk undersøkelse viser hva slags aktiviteter de som ønsker å være mer fysisk aktive i 2021 enn 2020 foretrekker.

I en fersk undersøkelse fra Ipsos, gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv, oppgir 71 % at de vil være er fysisk aktive i 2021 enn de var i 2020. Av disse svarer 61 % av de vil gå mer på tur til fots eller på ski.

uke 1 2021

Denne undersøkelsen ble gjennomført som del av vår ukentlige telefonomnibus i uke 51 2020, i et befolkningsrepresentativt utvalg over 15 år. 

Samfunn