Ukens tall #16: Nesten 3 av 4 mener leger er pålitelige, hva mener nordmenn om ditt yrke?

Flest mener at personer som arbeider som lege er pålitelige

Ipsos har spurt befolkningen om påliteligheten til personer i ulike yrker. Resultatene viser at 73 % mener leger er pålitelige, og er dermed yrket flest mener er pålitelig. Dette er etterfulgt av forskere (63 %), dommere (63 %), politiet (61 %) og forsvaret (59 %). I andre enden av skalaen ser vi at 11 % mener reklame- og mediesjefer er pålitelige, politikere generelt (19 %) og journalister (23 %). Mer en halvparten (53 %) oppgir at den vanlige mannen eller kvinnen i gata er hverken pålitelig eller upålitelig. Vi ser her at 31 % av menn mener vanlig mannen/kvinnen i gata er pålitelig, mot 20 % av kvinner. 

uke 16 2021

Samfunn