Ukens tall #38: 2 av 3 bekymret for bieffekter blant dem som er usikre på om de skal ta en Covid-19 vaksine

Følg med på Ukens tall fra Ipsos Norge hver fredag!

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, svarer 28 % at det er litt sannsynlig eller ikke sannsynlig i det hele tatt at de vil ta en Covid-19 vaksine hvis den blir tilgjengelig. Av de som svarer at det er litt eller ikke sannsynlig, oppgir hele 64 % at de er usikre fordi de er bekymret for eventuelle bieffekter av vaksinen. 

uke 38 2020

Samfunn