Ukens tall #42: 45 % mener at nivået på norsk bistand til utviklingsland bør opprettholdes som i dag

Følg med på Ukens tall fra Ipsos Norge hver fredag!

I en fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av Norad, oppgir 45 % at de mener at dagens nivå norsk bistand til utviklingsland bør opprettholdes. Dagens nivå er på 1 % av Norges bruttonasjonalinntekt, et målnivå som er vedtatt av et flertall på Stortinget. I 2020 utgjør dette om lag 39,4 mrd. kroner.​​​​​​​Uke 42 2020

Samfunn