Ukens tall #48: Nær 7 av 10 tror prisene på varer og tjenester vil stige de neste 12 månedene

På oppdrag fra Norges Bank utfører Ipsos den kvartalsvise Forventningsundersøkelsen i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

I den siste forventningsundersøkelsen svarer nær 7 av 10 i befolkningen at de tror prisene på varer og tjenester vil stige de neste 12 månedene.

uke 48 2020Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i februar 2002. Ipsos har gjennomført undersøkelsen fra og med 3.kvartal 2020. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og befolkningen deltar i undersøkelsen.

Trykk her for å lese mer om forventningsundersøkelsen for 4. kvartal 2020.

 

Samfunn