Ukens tall #9: 6 av 10 mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem

Flertall i befolkningen mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem mens under 2 av 10 mener det er et eksempel på politisk korrekthet som har gått for langt

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars har Ipsos spurt befolkningen i Norge og i 28 andre land om lønnsgapet mellom kjønn. I Norge er det 60 % som mener bekymringer om lønnsgapet mellom kjønn er en reaksjon på et reelt problem, mens 17 % mener det er et eksempel på politisk korrekthet som har gått for langt.

uke 9 2021

Sammenlignet med gjennomsnittet er det signifikant flere menn som mener bekymringene er et eksempel på politisk korrekthet som har gått for langt med 23 %. Dette er i motsetning til kvinner, hvorav 12 % mener det samme, signifikant færre enn gjennomsnittet.

 

Følg med på www.ipsos.no for flere spørsmål og mer data relatert til kvinnedagen.

Ta kontakt dersom du ønsker å referere til dette i media i forbindelse med kvinnedagen

Samfunn