Våre misoppfatninger om kriminalitet, klima, sex og økonomi

Ipsos nyeste «Perils of Perception» rapport viser hva innbyggere i 37 land mener om samfunnet de lever i - og hva de tar feil om. Den femtende rapporten i serien setter søkelys på hvordan holdningene våre påvirkes av våre omgivelser, og hvordan det danner misoppfatninger blant annet om drapsrater, sex, klima og økonomi.

Kriminalitet

 • De fleste landene i studien har folk gale oppfatninger om bruken av våpen og knvier i kriminalitet. For eksempel i Storbritannia er 71% av befolkningen av oppfatningen at kniver forårsaker flest dødsfall, når realiteten er at 25% av dødsfall fra menneskelig vold forårsakes av kniver. Andre land overvurderer bruk av pistol i dødsfall, slik som Sør Afrika. 
 • Folk i de ulike landene tror også at fengslene i landet er mer overfylte enn de i realiteten er. I gjennomsnitt tror folk at fengslene er 30% mer fylte enn kapasiteten skulle tilsi, altså 130%, når det faktisk tallet er 9% overkapasitet.
 • I samme studie i 2017 kom det frem at nordmenn flest tar feil om drapsraten i landet. Kun 20% av nordmenn trodde at drapsraten var lavere enn i år 2000. I realiteten hadde drapsraten gått ned 46%.

7

Seksuell trakassering

 • I de 13 landene som ble spurt om dette, undervurderer alle kvinners opplevelse av seksuell trakassering. Gjennomsnittlig tror folk at 39% av kvinner har blitt utsatt for trakassering, men i virkeligheten er tallet 60%. Danmark, Nederland, Frankrike og USA er mest sannsynelig til å undervurdere seksuell trakassering.
 • I alle landene oppgir menn et lavere estimat på seksuell trakassering enn kvinner. Gjennomsnittlig tror menn at 36% av kvinner i deres land har opplevd seksuell trakassering, mens kvinner gjetter 44% - som også er et under-estimat. 
 • I samme studie fra januar 2018 anså et gjennomsnitt av landene seksuell trakassering som den største trusselen mot kvinner.

6

Klima og miljø

 • Alle land i studien undervurderer den globale oppvarmingen. 17 av de siste 18 årene har vært de varmeste siden man begynte å måle jordas temperatur. Det gjennomsnittlige svaret var 9 av de siste 18 årene.
 • Flertallet av landene overvurderer mengden av energi som kommer fra eget land som er fornybar. Gjennomsnittet svarer 26% andel fornybar, men i realiteten er tallet 19%. 

Sex

 • Nitten land ble spurt om å estimere hvor ofte de tror 18-29 åringer i deres land har sex, og de fleste bommet stort. I gjennomsnitt trodde folk at unge kvinner har sex 20 ganger i løpet av 4 uker, for menn 22 ganger. Det faktiske tallet for 18-29 åringer som ble spurt var 5 ganger for kvinner og 4 ganger for menn.

Økonomi

 • Alle land i studien overvurderer proporsjonene av arbeidsløshet i eget land kraftig. Den gjennomsnittlige gjetningen er 5 ganger høyere enn realiteten (34% når det faktisk er nærmere 7%).  
 • Folk har en tendens til å undervurdere størrelsen på eget lands økonomi i forhold til andres. Majoriteten av folk plasserte eget lands GDP rangering under det som er riktig.
 • Tall fra Ipsos Omnibuss viser at det i Norge nå er mer optimisme om landets økonomi enn på flere år.

8

 

Populasjon

 • Alle land overvurderer hvor kraftig økningen av eldre vil bli i samfunnet. På tvers av landene i studien tror folk at 54% av populasjonen i eget land vil være 65+ i 2050. Det faktiske estimatet er mindre enn halvparten (25%).
 • Majoriteten av landene overestimerer andelen innvandrere i eget land; et mønster vi også ser i andre studier. i 37 land er gjennomsnitt gjetningen 28% innvandrere, når realiteten er 12%.
 • På samme måte overestimerer nesten alle land den muslimske populasjonen i eget land (20% vs. 8%).

Samfunn