Våre misoppfatninger om kriminalitet, klima, sex og økonomi

Ipsos nyeste «Perils of Perception» rapport viser hva innbyggere i 37 land mener om samfunnet de lever i - og hva de tar feil om. Den femtende rapporten i serien setter søkelys på hvordan holdningene våre påvirkes av våre omgivelser, og hvordan det danner misoppfatninger blant annet om drapsrater, sex, klima og økonomi.

Våre misoppfatninger om kriminalitet, klima, sex og økonomi

Kriminalitet

 • De fleste landene i studien har folk gale oppfatninger om bruken av våpen og knvier i kriminalitet. For eksempel i Storbritannia er 71% av befolkningen av oppfatningen at kniver forårsaker flest dødsfall, når realiteten er at 25% av dødsfall fra menneskelig vold forårsakes av kniver. Andre land overvurderer bruk av pistol i dødsfall, slik som Sør Afrika. 
 • Folk i de ulike landene tror også at fengslene i landet er mer overfylte enn de i realiteten er. I gjennomsnitt tror folk at fengslene er 30% mer fylte enn kapasiteten skulle tilsi, altså 130%, når det faktisk tallet er 9% overkapasitet.
 • I samme studie i 2017 kom det frem at nordmenn flest tar feil om drapsraten i landet. Kun 20% av nordmenn trodde at drapsraten var lavere enn i år 2000. I realiteten hadde drapsraten gått ned 46%.

7

Seksuell trakassering

 • I de 13 landene som ble spurt om dette, undervurderer alle kvinners opplevelse av seksuell trakassering. Gjennomsnittlig tror folk at 39% av kvinner har blitt utsatt for trakassering, men i virkeligheten er tallet 60%. Danmark, Nederland, Frankrike og USA er mest sannsynelig til å undervurdere seksuell trakassering.
 • I alle landene oppgir menn et lavere estimat på seksuell trakassering enn kvinner. Gjennomsnittlig tror menn at 36% av kvinner i deres land har opplevd seksuell trakassering, mens kvinner gjetter 44% - som også er et under-estimat. 
 • I samme studie fra januar 2018 anså et gjennomsnitt av landene seksuell trakassering som den største trusselen mot kvinner.

6

Klima og miljø

 • Alle land i studien undervurderer den globale oppvarmingen. 17 av de siste 18 årene har vært de varmeste siden man begynte å måle jordas temperatur. Det gjennomsnittlige svaret var 9 av de siste 18 årene.
 • Flertallet av landene overvurderer mengden av energi som kommer fra eget land som er fornybar. Gjennomsnittet svarer 26% andel fornybar, men i realiteten er tallet 19%. 

Sex

 • Nitten land ble spurt om å estimere hvor ofte de tror 18-29 åringer i deres land har sex, og de fleste bommet stort. I gjennomsnitt trodde folk at unge kvinner har sex 20 ganger i løpet av 4 uker, for menn 22 ganger. Det faktiske tallet for 18-29 åringer som ble spurt var 5 ganger for kvinner og 4 ganger for menn.

Økonomi

 • Alle land i studien overvurderer proporsjonene av arbeidsløshet i eget land kraftig. Den gjennomsnittlige gjetningen er 5 ganger høyere enn realiteten (34% når det faktisk er nærmere 7%).  
 • Folk har en tendens til å undervurdere størrelsen på eget lands økonomi i forhold til andres. Majoriteten av folk plasserte eget lands GDP rangering under det som er riktig.
 • Tall fra Ipsos Omnibuss viser at det i Norge nå er mer optimisme om landets økonomi enn på flere år.

8

 

Populasjon

 • Alle land overvurderer hvor kraftig økningen av eldre vil bli i samfunnet. På tvers av landene i studien tror folk at 54% av populasjonen i eget land vil være 65+ i 2050. Det faktiske estimatet er mindre enn halvparten (25%).
 • Majoriteten av landene overestimerer andelen innvandrere i eget land; et mønster vi også ser i andre studier. i 37 land er gjennomsnitt gjetningen 28% innvandrere, når realiteten er 12%.
 • På samme måte overestimerer nesten alle land den muslimske populasjonen i eget land (20% vs. 8%).

Samfunn