Å miste jobben er en bekymring for halvparten av arbeidstakere over hele verden

Jobbusikkerhet og evne til å lære viktige nye ferdigheter på jobben varierer mye mellom landene vi har undersøkt for World Economic Forum.

En ny Ipsos-undersøkelse på vegne av World Economic Forum med mer enn 12.000 sysselsatte voksne fra 27 land viser at 54% av dem uttrykker bekymring for å miste jobben de neste 12 månedene. Opplevd jobb usikkerhet varierer mye mellom landene: det oppgis av tre av fire arbeidere i Russland, sammenlignet med bare en av fire i Tyskland. To tredjedeler av arbeidstakere over hele verden sier at de kan lære og utvikle ferdigheter som trengs for fremtidens jobber gjennom sin nåværende arbeidsgiver. Mens nesten ni av ti arbeidere i Spania rapporterer om å kunne oppnå viktige nye ferdigheter på jobben, gjør færre enn halvparten det i Japan, Sverige og Russland.

Bekymring for å miste jobben sin

I gjennomsnitt sier 54% av sysselsatte voksne fra 27 land at de er bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene (17% er veldig bekymret og 37% noe bekymret). Utbredelsen av bekymringen varierer fra 75% i Russland, 73% i Spania og 71% i Malaysia, til bare 26% i Tyskland, 30% i Sverige og 36% i Nederland og i USA.

Evne til å lære nye ferdigheter

Globalt sier 67% av de sysselsatte voksne at de kan lære og utvikle ferdigheter som trengs for fremtidens jobber gjennom sin nåværende arbeidsgiver (23% er veldig enig, 44% noe enig). Over de 27 landene i undersøkelsen er opplevd evne til å lære og utvikle disse ferdighetene på jobben mest utbredt i Spania (86%), Peru (84%) og Mexico (83%) og minst vanlig i Japan (45%), Sverige ( 46%), og Russland (48%).

Ny ferdighetsopplæring vs. jobb usikkerhet

Globalt er det mer sannsynlig at arbeidstakere sier at de kan lære og utvikle ferdigheter som trengs for fremtidens jobber gjennom sin nåværende arbeidsgiver (67%) enn å uttrykke bekymring for å miste jobben de neste 12 månedene (54%), en forskjell på 13 prosentpoeng. Landene der de som kan oppnå nye ferdigheter i jobben, er flere enn de som er bekymret for å miste jobben med de største marginene, er USA og Tyskland (med 40 poeng). Omvendt er bekymring for jobbtap mer utbredt enn opplevd evne til å tilegne seg ferdigheter i Russland (med 28 poeng), og i mindre grad i Malaysia, Polen, Japan, Tyrkia og Sør-Korea.

Dette er resultatene av Ipsos Global Advisor nettundersøkelse på tvers av 27 land utført i Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Kina (fastlandet), Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Malaysia, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, Tyrkia og USA.
Ipsos intervjuet totalt 12.430 sysselsatte voksne i alderen 18-74 år i USA, Canada, Malaysia, Sør-Afrika og Tyrkia, og 16-74 i 22 andre land mellom 25. september og 9. oktober 2020.

Samfunn