Ipsos Update - Október 2019

POS a cenové promócie, trendy v stravovaní, dôvera a Global Business Influencers, aj to sú témy októbrového Ipsos Update.

Aj keď sú klasické POS (Point of Sale) stratégie komunikujúce cenu/zľavu stále veľmi populárne, ich efektivita postupne klesá, naviac nie sú relevantné pre všetky nákupné misie zákazníkov. Ako teda motivovať zákazníka k nákupu v rozhodujúcom okamihu – v mieste predaja? Štúdia Beyond price promotions ukazuje alternatívne POS stratégie využívajúce princípy behaviorálnej vedy, ktoré múžu účinne podporiť predaja, napr.

  • „zástupný cieľ“ – iba jdnoduché vystavenie „nezdravých“ produktov spoločne so „zdravými“ vzbudzuje v spotrebiteľoch pocit pôžitku a odmeny

  • atraktívny spôsob vystavenia produktu zdôrazní iné benefity produktu, ako je cena, napr. kvalitu

  • nevedomé vystavenie produktu zvyšuje šancu nákupu

16. októbra je Svetový deň potravín a ani nám v Ipsose táto téma nie je ľahostajná. V nedávnej dobe Ipsos realizoval prieskum na tému Trendy v stravovaní Čechov. Zistili sme postoj českej populácie ku zdravej strave. Prieskum nám potvrdil, že Česi sú prevažne „mäsožravci“ a ich najväčším strašiakom je cukor. Ďalšie zaujímavé prieskumy na tému stravovanie nájdete v priloženom súbore.

Predstavujú iba 1 % populácie, ale ich kúpna sila v oblastiach ako je cestovanie, luxus, financie či médiá je obrovská: Global Business Influencers. Pravidelný prieskum Ipsos naprieč 30 krajinami sveta monitoruje ich nákupné a mediálne správanie už 40 rokov. Akí sú? Dychtia po nových informáciách z médií – či už v digitálnej či papierovej forme. Z luxusného tovaru majú v pláne nakupovať hodinky, šperky a luxusné oblečenie. Vo voľnom čase je najpopulárnejším športom futbal.

Je pojem dôvera stále viac len obyčajným slovom? Dokážeme v dnešnej dobe ešte niekomu alebo niečomu dôverovať? Na to sa snažila prijsť medzinárodná Ipsos štúdia odhaľujúca v čo alebo v koho veria ľudia z celého sveta v rôznych kontextoch.

Ďalšie zaujímavé témy nájdete v priloženom súbore.

Spoločnosť