/JANUÁR 2024/ VOLEBNÝ MODEL - volebné preferencie Slovákov

Najnovší prieskum preferencií pre Denník N. Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1022 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 22. 1. až 25. 1. 2024 pomocou on-line zberu dát. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu, vzdelania, národnosti a veľkosti miesta bydliska.

Volebný model Ipsos, 2023
Autor/Autori
  • Jakub Hankovský Managing Director
  • Roman Pudmarčík Account Director
Get in touch

Volebná účasť by bola 68 % a výsledky by boli nasledovné:

Ipsos volebný model január 2024

 

Najväčšiu podporu voličov a voličiek získala v januári 2024 strana Smer. Na druhom mieste sa umiestnila strana Progresívne Slovensko, ktorá zaznamenala najvýraznejší nárast preferencií. Nasleduje strana Hlas, ktorá od volieb v septembri 2023 dosahuje pomerne stabilné výsledky. Sloboda a Solidarita by dosiahla identický výsledok ako KHD, pričom pri tejto strane je možné pozorovať mierny kontinuálny nárast podpory, zatiaľ čo výsledky SaS oscilujú. Hnutie Slovensko v koalícii s KÚ a ZL pokračuje od volieb v kontinuálnom klesajúcom trende preferencií a do parlamentu by sa nedostalo, pretože by neprekročilo potrebnú 7 % úroveň pre koalície. Ak by toto zoskupenie kandidovalo ako samostatná strana, nie koalícia, do parlamentu by sa dostali iba tesne. Okolo hranice zvoliteľnosti 5 % sa pohybuje aj strana Republika. Klesajúci trend podpory bol potvrdený aj pri SNS, ktorá by sa opäť do parlamentu nedostala. 

Ak by Slovensko + KÚ + ZL kandidovali ako koalícia, do parlamentu by sa dostalo 6 strán. Smer – SD by získal 47 mandátov, Progresívne Slovensko 39, Hlas – SD 29, Sloboda a Solidarita 13, KDH 12 (rozdiel po aplikovaní výsledku na 4 desatinné miesta) a Republika 10 mandátov. 

Ak by Slovensko + KÚ + ZL kandidovali ako jedna strana, do parlamentu by sa dostalo 7 strán. Smer – SD by získal 44 mandátov, Progresívne Slovensko 37, Hlas – SD 27, Sloboda a Solidarita a KDH zhodne po 12, a podobne Slovensko + KÚ + ZL a Republika zhodne 9 mandátov

Autor/Autori
  • Jakub Hankovský Managing Director
  • Roman Pudmarčík Account Director

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť