COVID-19 ett år senere: Frykt og forventninger til fremtiden

Nye samlet data viser hvordan frykt og forventninger knyttet til pandemien har endret seg det siste året i åtte forskjellige land.

Når verden markerer ett år med COVID-19, viser en ny Ipsos-studie fra åtte land hvordan oppfatningen av viruset har endret seg siden pandemien startet.

I Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Japan, Russland, Storbritannia og USA har folk en tendens til å se COVID-19 som en større trussel mot landet sitt enn for jobben og sikkerheten. Ser man fremover, er det få som tror at vi er på den andre siden av pandemien: de fleste forventer at viruset bare vil være under kontroll i andre halvdel av 2021, om noen gang.
 

COVID-19 som en nasjonal trussel

I alle de åtte landene som ble undersøkt, anser flere mennesker COVID-19 som en "høy" eller "veldig høy" trussel mot landet sitt enn for jobben, næringslivet eller sikkerheten.

 • Storbritannia (76%), Japan (72%) og Frankrike (72%) er landene hvor innbyggerne er mest bekymret for trusselen som COVID-19 utgjør for deres nasjon, etterfulgt av USA (64%), Canada (61%), Tyskland (59%), Russland (48%) og Australia (29%).
 • Sammenlignet med for et år siden har oppfatningen om at pandemien er en trussel mot eget land fått størst fremgang i Storbritannia (+57 prosentpoeng), Frankrike (+50), Canada (+44) og Tyskland (+43).
 • Oppfatningen av viruset som en nasjonal trussel har ikke vokst så mye i USA (+31), Japan (+23) og Russland (+22), mens det har blitt mindre i Australia (-10).
 • I disse fire landene var derimot oppfatningen av viruset som en nasjonal trussel høyest for et år siden. 

Covid perceived as a threat to your country

COVID-19 som en personlig trussel

I nesten alle land føler flere seg personlig truet av COVID-19 i dag enn for et år siden. Imidlertid utgjør borgere som ser pandemien som en "høy" eller "veldig høy" trussel mot seg selv ikke flertall i noen av de åtte undersøkte landene.

 • Bekymringen for personlig sikkerhet er høyest i Japan (43%), der den har vokst mest (+27 poeng).

 • Bekymringen er lavest i Australia (15%), der den er nøyaktig på samme nivå som for et år siden.

 • I de andre seks landene er oppfatningen av COVID-19 som en trussel i området 26% - 34%, omtrent 20 poeng høyere enn for et år siden.

covid perceived a threat to you personally

COVID-19 som en trussel mot jobben eller næringslivet

Oppfatning av COVID-19 som en trussel mot jobben eller næringslivet er mer utbredt i dag i hvert land enn for et år siden.

 • Bekymringer for COVID-19 som truer livsgrunnlaget, varierer fra 45% i Japan og 40% i USA til 29% i Canada og 28% i Australia.
 • Dette er en økning på mellom 19 og 29 prosentpoeng i alle undersøkte land unntatt Australia (+11) siden samme tid i fjor.
 • Perceptions of COVID-19 as a threat to one’s job or business are more prevalent today in every single country than they were a year ago.

covid perceived as a threat to your job or business

Forventninger til fremtiden

Det er ikke mange som tror at viruset snart vil komme under kontroll, noe som demper forventningene til fremtiden.

 • I nesten alle land er andelen mennesker som tror at pandemien snart er over, lavere nå enn for et år siden. Det varierer fra 24% i Australia og Russland til bare 15% i Canada og Japan. Dette gjelder alle land unntatt Australia, der flere nå tror at pandemien snart er over, så vel som i USA der den er uendret.

belief the coronavirus outbreak has been contained

 • De som forventer at viruset vil være under kontroll i løpet av de neste seks månedene, varierer fra 30% i USA, 25% i Tyskland og 24% i Australia til bare 7% i Japan.
 • Mer enn en tredjedel i Japan (37%) og omtrent en fjerdedel i Frankrike (26%) og Australia (24%) tror at COVID-19 aldri vil komme under kontroll.

Last ned rapporten under for mer informasjon.

Mer detaljer om undersøkelsen på engelsk her.

Samfunn