Global rapport: Planer for sommerferie 2018

Den 18. årlige Ipsos/Europ Assistance sommerferieundersøkelsen ser på planene for sommeren 2018 i Europa, Amerika og Asia. Den viser stabile og noe økende tall for å reise på sommerferie.

Global rapport: Planer for sommerferie 2018

Ipsos/Europ Assistance-undersøkelsen viser at ferieplanene for sommeren 2018 er stabile i Europa og USA, og bekrefter økningen målt i 2017.

  • I Europa planlegger 64% å reise på sommerferie, 1 % opp fra året før. Frankrike ligger på topp med 69% - opp 4% fra 2017, fulgt av Østerrike (66%). Polen (60%) og Portugal (59%) har den laveste andelen som planlegger å reise på sommerferie.
  • I USA og Brasil ligger andelen på 68% - 2 % opp fra i fjor.
  • I Asia hvor denne undersøkelsen er gjennomført for første gang, er tallene nokså like: 67% i Kina og 64% i India planlegger å reise på sommerferie.
  • Andelen som planlegger å reise på sommerferie er særlig høy blant de unge, såkalte Milennials: 67& av Europeere under 35 år - og 70% blant de mellom 18 og 24 år - vil reise på sommerferie, sammenlignet med 63% av eldre.

Kysten er stadig den mest populære destinasjonen for sommerferien, særlig blant de i Italia (70%), Kina (68%) og Østerrike (67%) og Tyskland (65%).

Den gjennomsnittlige varigheten på ferien er under to uker, med blant annet folk fra India og Kina som planlegger en ferie på 1,3 uker. Høyest er varigheten i Brasil med 2,2 uker, fulgt av frankriket og Sveits med 2 uker.

Respondenter er delt i hvor lang tid i forveien de bestiller ferien. 49% i Storbritannia og Tyskland bestiller ferien mer enn fire måneder i forveien, mot 35% i Italia og 33% i Spania. 51% i Brasil og 46% i Amerika bestiller ferien mer enn 4 måneder i forveien, mens de i Asia er mer spontane: 65% i India og 81% i Kina bestiller ferien mindre enn 4 måneder i forveien.

 

Se flere tall ved å laste ned rapporten her.

ferie3

 

Forbruker og Shopper