Kommunevalg 2019: Hver tredje Ap-velger borte siden 2015

Hver tredje Ap-velger er borte siden sist kommunevalg, viser vår kommunevalgmåling for august. Ap får en oppslutning på 21,5 prosent, mens Sp er like bak med hele 18,1 prosent.

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen
Get in touch

Høyre får en oppslutning på 20.2 prosent, som er en nedgang på 3 prosentpoeng siden valget i 2015 (23.2). Høyre fikk en oppslutning på 19.9 i juni.
Fremskrittspartiet får en oppslutning på 10 prosent i denne målingen, som er en nedgang på 0.5 prosentpoeng (9.5) siden kommunevalget i 2015. Frp fikk en oppslutning på 9.6 i juni.
Venstre får 2.9 prosent oppslutning, som er samme som i forrige måling i juni. Dette er en nedgang på 2.6 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalget (5.5).
Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 3.3 prosent, som tilsvarer en nedgang på 2.1 prosentpoeng siden forrige valg hvor de fikk 5.4 prosent. Krf fikk en oppslutning på 2.2 prosent i juni.
Til sammen ville regjeringspartiene fått en oppslutning på 36.4 prosent. Samlet sett fikk de 43.6 prosent ved kommunestyrevalget i 2015.


Senterpartiet får en oppslutning på 18.1 prosent, mot 8.5 prosent ved valget i 2015. Senterpartiet fikk en oppslutning på 13 prosent i juni.
Arbeiderpartiet får en oppslutning på 21.5 prosent, som tilsvarer en nedgang på 11.5 prosentpoeng siden forrige kommunevalg. Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 25.3 i juni.
SV får en oppslutning på 6.6 prosent, som tilsvarer en fremgang på 2.5 prosentpoeng fra forrige valg. Partiet fikk en oppslutning på 7 prosent i juni.
Rødt får en oppslutning på 4 prosent, noe som er en stor fremgang siden valget i 2015 hvor de fikk en oppslutning på 2 prosent. Rødt fikk en oppslutning på 5.1 i juni.
Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 5.9 prosent. Dette er en fremgang på 1.7 prosentpoeng fra valget i 2015 hvor de fikk 4.2 prosent oppslutning. MDG fikk en oppslutning på 4 prosent i juni.


Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) har som kjent gjort det skarpt på både kommunale og nasjonale målinger den siste tiden. I august får de 3 prosent totalt.

 

j

Arbeidspartiet faller også i Ipsos sin nye Politiske Barometer for Stortingsvalget. Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne øker mest i oppslutning denne måneden. Les mer her.

r

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen