Ukens tall #10: Nær 2 av 3 Gen Z menn mener at likestillingen for kvinner har gått så langt at det nå diskriminerer menn.

I anledningen kvinnedagen 8.mars har Ipsos spurt befolkningen om deres holdninger til ulike påstander knyttet til likestilling.

Uke10'24

Resultatene viser et tydelig gap mellom menn og kvinner i deres holdning knyttet til utviklingen av likestilling. Dette gapet er spesielt tydelig for Gen Z generasjonen (18-27 år). 65% av Gen Z menn er helt eller ganske enige at «vi har gått så langt i å fremme likestilling for kvinner at vi nå diskriminerer menn». Blant Gen Z kvinnene er det 27% som svarer det samme. Hvis vi ser på det nasjonale gjennomsnittet er det 42% som er enig i at likestillingen har gått så langt at det nå diskriminerer menn.

En lignende undersøkelse har blitt gjennomført av Ipsos Globalt. Her ser vi likheter mellom Norge og det globale gjennomsnittet i hvordan generasjonene stiller seg til utviklingen av likestilling. I det globale gjennomsnittet på tvers av 24 land (ekskludert Norge) er det 60% blant Gen Z menn som svarer at likestillingen for kvinner har gått så langt at det nå diskriminerer menn. Her svarer 40% av Gen Z kvinnene det samme. I det samme gjennomsnittet er det 43% av mennene og 30% av kvinnene i Boomer generasjonen (60-78 år) som svarer seg enig til at det har gått så langt at menn blir diskriminert.  Les her for flere interessante funn fra den globale undersøkelsen. 

Videre er det 39% av den norske befolkningen som definerer seg selv som feminist. Utviklingen i andelene som definerer seg selv som feminist har gått noe ned siden 2022, fra 41% til 39% i år. Blant generasjonene er det flest Gen Z kvinner som definerer seg som feminist (61%). Samtidig ser vi at andelene blant menn som definerer seg som feminist er størst blant Gen Z og minst for Boomer generasjonen. For kvinnene er det flere blant Boomers enn i Gen X generasjonen (44-59 år) som definerer seg som feminist. 

 

Har du behov for en rask undersøkelse med tilgang til landsrepresentativt utvalg av befolkning? Les her for mer informasjon


 

Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Samfunn