Ukens tall #36: 6 av 10 har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på før valget.

Opp mot årets kommune- og fylkestingsvalg har Ipsos spurt den norske befolkningen om de har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på.

uke36'23

Resultatene viser at 60 % av befolkningen har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på ved kommune- og fylkestingsvalget. 33 % er fortsatt usikre på hvem de skal stemme på, og kun 5 % svarer at de ikke vil stemme. 

Videre ser vi at de yngste er mer usikre på deres valg av parti enn de eldre. Blant de i alderen 18-29 år er det 43 % som svarer at de har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på ved valget sammenlignet med 75 % av de over 60 år.

Har du behov for en rask undersøkelse med tilgang til landsrepresentativt utvalg av befolkning? Ta kontakt med våre konsulenter dersom du har spørsmål eller ønsker å være med.
 

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn