Ukens tall #37: Nær 3 av 10 mener inflasjon er mest bekymringsfullt

Ipsos har spurt befolkningen om hvilke tre emner de mener er mest bekymringsfulle i Norge

uke37

Gjennom Ipsos’ Public Affairs tracker har vi spurt befolkningen om hvilke tre emner de mener er mest bekymringsfulle i Norge. Fra resultatet fremkommer det at flest (28 %) mener inflasjon/prisvekst er det som er mest bekymringsfullt i Norge. Denne er etterfulgt av sosial ulikhet (25 %) og klimaendringer (25%).
Dataene er samlet inn som en del av Ipsos’ Public Affairs tracker. Denne undersøkelsen dekker også en rekke andre interessante spørsmål med tidsserier flere år tilbake i tid. Ønsker du å vite mer om undersøkelsen, ta kontakt ved å bruke skjemaet under.

Les artikkel med tilsvarende bekymringer på tvers av 28 andre land undersøkt gjennom Ipsos Global Inflation Monitor.

Delta på webinar 22.09.22: KEYS - Læringspunkter fra tider med inflasjon.

Mer innsikt om Forbrukermarked

Samfunn