Ukens tall #43: 1 av 3 er bekymret for helseomsorgen i Norge

Ipsos gjennomfører jevnlig sin Public Affairs-tracker, hvor vi spør befolkningen om en rekke spørsmål om samtiden og egen tilværelse.

ukenstall 43.23

Ett av spørsmålene i Public Affairs-trackeren er hvilke tre emner som respondentene mener er mest bekymringsfulle i Norge. Resultatene fra oktober viser at 33 % oppgir helseomsorg blant sine tre største bekymringer. Videre er det 28 % som er bekymret for inflasjon/prisvekst og fattigdom. Kun 1 % oppgir Koronaviruset(Covid-19)/Pandemi. Kvinner er i større grad bekymret for helseomsorgen sammenlignet med menn, hhv. 41 % mot 24 %.

Hvis vi ser på utviklingen i nordmenns største bekymringer var det 19% som svarte helseomsorg i oktober 2022, mens 21 % svarte inflasjon/prisvekst. Andelen som oppgir krig blant sine tre største bekymringer har blitt redusert i løpet av det siste året. I oktober 2022 var det 20 % som oppga krig, mens kun 7% oppgir dette i oktober i år.

En lignende undersøkelse blir gjort av Ipsos Globalt gjennom Ipsos Global Advisor. I undersøkelsen fra september var det 38 % blant 29 land som valgte inflasjon som sin største bekymring. Les mer om What worries the world – September 2023 her

 

Har du behov for en rask undersøkelse med tilgang til landsrepresentativt utvalg av befolkning? Ta kontakt med våre konsulenter dersom du har spørsmål eller ønsker å være med.


Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn