Ipsos Update - December 2020

Posledné vydanie Ipsos Update roku 2020 obsahuje výskum a analýzy kľúčových tém, medzi ktoré patrí zdravie, udržateľnosť, rovnosť pohlaví a maloobchod. Pozrieme sa aj na názor verejnosti na tému medzinárodnej bezpečnosti a reputáciu rôznych krajín celého sveta.

Vo svetle pandémie, náš Global Health Service Monitor hľadá ratingy miestnych zdravotníckych služieb, ktorých počet rastie, a rovnako rastie aj spokojnosť s poskytovanou starostlivosťou a miera dôvery v porovnaní s rokom 2018.

Napriek tomu vznikajú obavy týkajúce sa prístupu ku starostlivosti a ošetreniu, doby čakania na ošetrenie a nedostatku zamestnancov. Okolo 72% respondentov považuje koronavírus za najzávažnejší zdravotný problém, na druhom mieste sú rakovinové ochorenia (37%) a po nich nasledujú psychické ochorenia (28%). Zároveň je COVID-19 opäť raz hlavnou globálnou obavou v našom najnovšom prieskume What Worries the World.

Udržateľnosť ostáva naďalej pre spotrebiteľov a podniky prioritou, aj keď môže ísť o tému, ktorá je pre mnohých zložitá a nejasná. V dokumente The Sustainability Imperative poukazujeme na to, ako môžu organizácie prehodnotiť svoje prístupy a zabezpečiť tak svoju dlhodobú životaschopnosť. Ďalšia novinka na tento mesiac: dve správy poskytujúce najnovšie environmentálne analýzy, týkajúce sa odpadu potravín.

Black Friday odštartoval sviatočnú nákupnú sezónu v tomto jedinečnom roku. Veľa záležalo od toho ako budú konzumenti reagovať na každoročný sviatok zliav – a či budú obchodníci schopní dodať svoje výrobky a služby v tomto období plnom obmedzení. Náš najnovší príspevok hodnotí akým spôsobom sa toto obdobie vyvíjalo a ako sa bude pravdepodobne vyvíjať v budúcnosti.

Keď vezmeme do úvahy, že sa prostredie maloobchodu mení, ďalší white paper dokument o oblasti V-Commerce skúma možnosti využitia hlasových asistentov pri nakupovaní - vrátane identifikácie stále nevyužitých príležitostí, pokiaľ ide o uvedenie tohto silného nástroja do činnosti.

Skúsenosť zákazníka je to, čo môže rozhodovať o úspechu alebo neúspechu organizácie. Je to neustále narastajúci silný hnací motor pri výbere značky, lojalite ku nej a jej presadzovaní. V príspevku Money Talks or Budget Walks, predstavujú naši odborníci svoju analýzu toho, ako dosiahnuť návratnosť investícií do CX (ROCXI).

Otázka nakoľko sú online konverzácie zmysluplné je naďalej veľmi zaujímavá a rozvíjajúca sa oblasť výskumu. Náš nový dokument white paper uvažuje o vývoji najlepších postupov a predstavuje tri základné stavebné základy úspešného výskumného programu sociálnej inteligencie.

Vzhľadom na udalosti uplynulého roka sa teraz zdá byť vhodný čas na bilanciu. Prieskum Ipsosu v 28 krajinách pre Halifax International Security Forum (Medzinárodné bezpečnostné fórum v Halifaxe) skúma pohľad verejnosti na globálne hrozby, medzinárodné vedenie a úsilie o kontrolu COVID-19. Očakáva sa, že Kanada bude mať najpozitívnejší vplyv na svetové dianie v nasledujúcom desaťročí, zatiaľ čo Nový Zéland získava najlepšie známky za svoj spôsob zdolávania pandémie.

Ďalšia štúdia sa zameriava na Európsku Úniu, pričom respondenti v deviatich členských štátoch hodnotili jej vplyv na samotné národy aj na Európu ako celok. Štúdia obsahuje aj pohľad na to ako je vnímaná reakcia EÚ na pandémiu COVID-19 a do akej miery reagovala dobre na pandémiu.

Spoločnosť