Ipsos Update - November 2020

Novemberutgaven inneholder blant annet artikler om pandemien, tillit til media, merkevarer og reklame, lykke og det globale inntrykket av 50 land og mye mer.

Novemberutgaven åpner med en viktig publikasjon, Staying Afloat, som gjennomgår de viktigste funnene så langt fra våre undersøkelser og analyser under pandemien (og spesielt fra vår Essentials-studie i 16 land). Vi reflekterer over hvordan merkevarer kan tilpasse seg på denne flerdimensjonale krisen. Vi har samlet flere perspektiver fra behavioural science eller adferds-vitenskap og noen av landene som har blitt verst rammet av viruset, inkludert Brasil, Italia og USA.

Trust Misplaced?, en ny Ipsos-rapport i samarbeid med The Trust Project, utforsker faktorene som påvirker mediets tillit og troverdighet, inkludert tilgang til rimelige kvalitetsnyheter, teknologiske endringer og desinformasjonskampanjer. Den presenterer funn fra vår Global Advisor-undersøkelse i 29-land og inneholder en serie intervjuer der eksperter deler sine perspektiver og den lokale konteksten i sine respektive land.

Videre om tillit, en artikkel fra vårt team i India om datadilemmaet i det Indiske samfunnet. Vi ser nærmere på den motstridende tankegangen som kommer fra en befolkning som har adoptert nye teknologi, men også deres fremtredende dataangst.

Vår nye globale lykke-undersøkelse Global happiness viser at til tross for COVID-19-pandemien, er nivået av lykke nesten uendret fra i fjor - selv om det er noen store endringer i enkelte land. Totalt sett rapporterer seks av 10 (63%) at de er lykkelige i dag. Helse og fysisk velvære er den mest siterte kilden til "største lykke", mens forhold og sikkerhet også har fått betydning i løpet av pandemietiden.

Den årlige Anholt Nation Brand Index, som rangerer den internasjonale omdømmet til 50 nasjoner, oppgir at Tyskland er høyt ansett internasjonalt, og oppnår topprangeringen ‘Nation Brand’ for fjerde år på rad. Anseelsen til blant annet USA og Kina har fått en knekk i 2020. Mens omdømmet til både Australia og New Zealand rekordhøy.

I artikkelen «Tailored for Success» presenterer vi en studie med mye bevis for at personalisering av bannerannonser gir økt oppmerksomhet og merkestyrke.

For å bedre forstå de implisitte driverne av merkevarevalg, presenterer Pictures Speak Louder than Words en ny "metafor"-teknikk som får frem hvordan folk virkelig tenker og føler om produkter og merkevarer, med sine egne ord.

Til slutt viser vi i Driving Quality hvordan kvalitet og lojalitet går hånd i hånd i bilbransjen. Vi deler nye bevis for at jo mer fornøyd en kunde er med kjøretøyets kvalitet, jo høyere er merkepreferansen og jo bedre blir de forretningsmessige resultatene.

Samfunn