Norsk seniorpolitisk barometer 2017

Fredag formiddag presenterte Lene Rathe i Ipsos Public Affairs årets Norsk seniorpolitisk barometer. Den viser blant annet at en økende andel yrkesaktive ønsker å jobbe til de er 70 år.

Norsk seniorpolitisk barometer er en årlig undersøkelse av oppfatninger av og holdninger til seniorer og andre seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Ipsos har gjennomført undersøkelsen for Senter for seniorpolitikk siden oppstart i 2003. 

 

1En økende andel yrkesaktive ønsker å jobbe til de er 70 år eller eldre. Samtidig har trenden med stadig høyere ønsket avgangsalder fra arbeidslivet stabilisert seg ved 66 år. Det er tegn til noe økt utberedelse av aldersdiskriminering. 

Dette er noen av funnene fra årets Seniorpolitisk barometer. 

 

2

Les mer på hjemmesidene til Senter for seniorpolitikk

Kontaktperson i Ipsos er Lene Rathe, e-post lene.rathe@Ipsos.com, tlf. 98413785

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn