Earth Day 2022: Folk forventer å se reelle endringer, både i offentlig politikk og privat sektor

Klimaendringer er en vanlig bekymring for rundt halvparten av befolkning i verden i følge en ny Ipsos globale undersøkelse på tvers av 31 land. I Norge er 6 av 10 nordmenn bekymret for klimaendringenes påvirkning for eget land og enda flere angående påvirning på andre land.

Nøkkelfunn for Norge

 • 60 % av nordmenn er bekymret for klimaendringenes påvirkning på Norge. 70 % er bekymret for klimaendringenes påvirkning på andre land.

 • 84 % av nordmenn mener at regjeringen er ansvarlig for redusering av karbonutslipp.

 • 50 % av nordmenn mener at Norge vil gjøre betydelig progresjon i takling av klimaendringer det neste tiåret. I kontrast mener kun 34 % av nordmenn at andre land vil oppnå den samme progresjonen i andre land.

Nøkkelfunn globalt

 • 68 % mener myndigheten og bedriftene må handle nå eller risikere å svikte fremtidige generasjoner.

 • Bare 39 % er enige i at deres regjering har en klar plan på plass for å takle klimaendringene.

 • Klimaendringer ligger på 8. plass på en liste over bekymringer for offentligheten.

Klimaendringer er ikke ukjent for folk flest

 • 7 av 10 (68 %) er bekymret for virkningene som allerede er observert i deres egne land. Dette er spesielt rapportert i Sør-Afrika og Chile. I Norge er denne bekymringen noe mindre på 60 %. Derimot er en betraktelig større andel nordmenn bekymret for klimaendringenes innvirkninger i andre land (70 %). En tilsvarende andel globalt (70 %) bekymrer seg for effekter som er observert i andre land enn deres eget.
 • Respondentene globalt mener at ansvaret for å takle klimaendringer er delt mellom myndigheter (77 %), bedrifter (76 %) og enkeltpersoner (74%). Enkelte næringssektorer anses å ha et større ansvar for å redusere sitt bidrag til klimaendringer – spesielt energiselskaper (82 %), bilprodusenter (80 %), flyselskaper (77 %) og leverandører av offentlig transport (77 %).
 • Nordmenn er for det meste enige med det globale gjennomsnittet, men skiller seg ut ved å legge et større ansvar for å redusere utslipp på flyselskaper (84 %), moteindustrien (81 % i Norge mot 68 % globalt), finansielle servicer (70 % mot 53 % globalt) og på nettbutikker ( 75 % mot 55 % globalt).
 • Offentligheten anerkjenner at ansvaret for å redusere karbonutslipp også er hos den enkelte. Nesten 3 av 4 (74%) av de spurte er enige i at individer er ansvarlige for å redusere sitt bidrag til klimaendringer ved å redusere karbonutslipp.
 • Selv om klimaendringer kanskje ikke regelmessig er noe folk tenker på, er det ikke ukjent. Dette unnskylder imidlertid ikke myndigheter og virksomheter fra å gjøre sitt. 77 % sier at mye/rimelig ansvar ligger hos myndighetene, mens 76 % sier det samme for bedrifter.

 • Selv om myndighetenes ansvar anerkjennes av mange, er det få som er klar over at handlinger blir/er iverksatt. Bare 39 % er enige i at landets regjering har en klar strategi for å håndtere klimaendringene. Det er liten forskjell på land som allerede har juridisk bindende forpliktelser til å oppnå netto null som Storbritannia (39 %), Frankrike (34 %), Ungarn (29 %) og Sverige (38 %).

Dr. Pippa Bailey, sjef for UK Climate Change & Sustainability Practice, Ipsos sa:

Til tross for at 7 av 10 mennesker er bekymret for virkningen av klimaendringer på planeten vår, er det for flertallet av mennesker globalt andre problemer de føler er mer pressende, slik som helsen til familien, krig, økonomiske bekymringer og den pågående pandemien.

Videre påpeker hun at "Folk vet at de må endre atferd for å håndtere klimaendringer, men hvis problemet ikke er på toppen av deres prioriteringer, er det usannsynlig at de vil gjøre noe med det, med mindre det er et insentiv som stemmer overens med andre prioriteringer. Så det er reelle muligheter for bedrifter og myndigheter til å gi ytterligere insentiver som vil oppmuntre til endring blant forbrukere, men de må også erkjenne behovet for endring selv. Med 77 % av mennesker globalt som holder regjeringen ansvarlig for problemet og 76 % sier det samme om bedrifter, er det klart at folk forventer å se reell endring, både i offentlig politikk og den private sektor."
Les mer om den globale undersøkelsen og detaljer for de andre land her: Earth Day 2022: awareness of government actions to combat climate change is low in most countries despite high level of concern.


Metodologi: Ipsos har intervjuet et representativt utvalgt på 23 577 voksne i alderen 16-74 år i 30 land og i alderen 16-99 i Norge. Intervjuer er gjennomført på Ipsos panelet online i perioden 18 februar – 4 mars 2022. 
Landene som er med er Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, fastlands-Kina, Chile, Colombia, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Ungarn, India, Irland, Italia, Japan, Malaysia, Mexico, Nederland, Norge, Peru, Polen, Russland, Saudi Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia og USA.

Mer innsikt om Energi & Miljø

Samfunn