Ipsos Update - April 2020

Få med deg det siste innen forskning, analyser og perspektiver fra Ipsos team rundt om i verden; April utgaven handler om koronakrisen, og temaer som bla. likestilling på jobb, digital helse og bærekraftagendaen.

COVID-19 har tvunget oss til å leve med stor usikkerhet som blant annet medfører uforutsigbare adferdsmønstre. Ettersom mange merkevarer er usikre på hvordan de skal agere i krisetider, deler vi noe tidlige tanker og råd om forbrukeratferd, om kommunikasjon som skaper engasjement og om hvorfor innovasjon er avgjørende i utfordrende tider.

For de siste undersøkelser og analyser om koronaviruset finner du her med artikler både fra Norge og globalt.

Vår studie på Digitale Leger presenterer oppdatert informasjon om e-helse i 21 land. I et eget webinar forteller vi hvordan aspekter som digital konsultasjon, hjemmetesting, chatbots og helsedata for den globale befolkningen relatert til dagens koronapandemi. Fra et pasientperspektiv sier 42% at de vil føle seg komfortable med å gjennomgå mindre operasjoner utført av en robot.

Når det gjelder digitale løsninger for markedsundersøkelser, viser vår nye white paper A New World hvordan beslutningen om å gå over til digitale innsamlingsmetoder ikke er et spørsmål om "hvis", men når. Vi ser på forskjellige faktorer å vurdere for en smidig overgang.

I artikkelen ‘Too Much Information Age’, handler det om utfordringene med mengden av informasjon. I dag må man tenke kvalitet fremfor kvantitet, og huske at «mer» ikke alltid betyr «mer nyttig». Vi gir tre smarte tips angående digitale data, fra funn til prioritering og triangulering, for å skaffe seg et bedre helhetsbilde.

I anledning Den Internasjonale Kvinnedagen 8. mars 2020, fant vi i vår studie i over 27 land at halvparten av mennene nå mener at det er likestilling på arbeidsplassen, mens bare tre av ti kvinner er enige. Det er uoverensstemmelser i synet på menn og kvinner når det gjelder passende oppførsel og karriereutvikling - så vel som variasjoner mellom land.

Ser vi frem til Earth Day den 22. april, presenterer teamet vårt i Singapore problemet med overdreven plastemballasje og avfall i landet - der det ble generert nesten 950.000 tonn plastavfall i 2018, men bare 4% ble gjenvunnet. Mens fire av fem lokale forbrukere er enige i at dette er et problem, er bare halvparten villige til å betale mer for å løse det. Vi ser nærmere på hva merkevarer kan gjøre.

Vi tar også en titt på bærekraftig mote, med våre analyser som antyder at moteverdenen har nådd et etisk vendepunkt. Vi finner flere mennesker i verden i dag som kjøper bruktvarer, inkludert i luksus-sektoren, og ser på hva dette betyr for merkevarer. Sjekk også hva nordmenn mener om å reparere sine klær her.