Ipsos Update - Desember 2020

Den siste utgaven av Ipsos Update for 2020 inneholder blant annet artikler om helse, bærekraft, likestilling, innsikt fra sosiale medier, detaljhandel og mye mer.

Siste Ipsos’ Global Health Service Monitor viser økende tilfredshet med kvaliteten på lokale helsetjenester samt større grad av tillit til helsetjenester i dag enn i 2018. I Norge ser vi en stabilt høy tilfredshet med det offentlige helsevesenet i Norge, også under Covid-19 pandemien.

Det er imidlertid bekymringer for tilgang til behandling, ventetid og underbemanning. 72 % anser Covid-19 som det største helseproblemet, etterfulgt av kreft (37 %) og psykisk helse (28 %). Covid-19 fremstår også som den største globale bekymringen i Ipsos’ siste What Worries the World-undersøkelse.

De spesifikke effektene av Covid-19 på kvinner blir belyst i ny internasjonal Ipsos-forskning. Flere kvinner enn menn har opplevd utbrenthet, angst eller depresjon siden starten av pandemien. Når det gjelder økonomisk sikkerhet og psykisk/fysisk helse, antyder funnene at kjønnsulikheter blir forverret av pandemien.
Bærekraft er fortsatt en prioritet for både forbrukere og bedrifter. I The Sustainability Imperative viser vi hvordan virksomheter kan tenke nytt rundt sine tilnærminger for å sikre langsiktig levedyktighet. Også nytt denne måneden: to rapporter med de siste analysene om avfall og mat i et miljøperspektiv.

Black Friday 2020 ble annerledes i år. Det kan ha avgjørende innvirkning på årets handel totalt sett, og til og med markere konseptets død. Vårt tilbakeblikk på Black Friday-historien viser hvordan den har gått fra en forsiktig begynnelse til en uke med digital kjøpefest i mange land rundt om i verden.

Mer om endringer i detaljhandel i vår artikkel om shopping ved hjelp av stemmen og stemmeassistenter. Vi ser nærmere på barrierer og løsninger for økt bruk av Voice Commerce (V-Comm).

Kundeopplevelsen kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko. Den er en stadig sterkere driver for merkevarevalg, lojalitet og beslutningspåvirkning. I Money Talks or Budget Walks presenterer våre eksperter sin analyse om hvordan man kan gi avkastning på CX-investering (ROCXI).

Å forstå og analysere kommunikasjon og samtaler på nettet er et spennende og stadig voksende forskningsområde. Her er den siste artikkelen om vår ekspertise på å hente innsikt fra sosiale medier (social media intelligence). Vi reflekterer over utviklingen av beste praksis og presenterer tre milepæler i en vellykket strategi for å innhente innsikt fra sosiale medier.

Gitt årets hendelser er det ekstra interessant å undersøke befolknings syn på globale trusler samt internasjonal ledelse og innsats for å kontrollere Covid-19. Her er resultater fra en Ipsos-undersøkelse i 28-land for Halifax International Security Forum.

Canada er det landet som forventes å ha den mest positive innflytelsen det neste tiåret, mens New Zealand får toppkarakter for sin håndtering av pandemien.
En annen studie ser nærmere på EU, med respondenter i ni medlemsland som vurderer EUs innvirkning på både nasjonene selv og for Europa som helhet. Studien ser blant annet på hvor godt EU oppleves å ha respondert på Covid-19 pandemien.

Samfunn