Ipsos Update - Juli 2020

Juli utgaven viser de siste trendene, forskning og innsikt om om den nye normalen, bekymringer i verden, Black Lives Matter, flyktninger og multimodale undersøkelser.

Vi begynner med en oppdatering om koronavirus. Mange deler av verden begynner å gjenåpne, men folk har forbehold. I begynnelsen av juni var det et flertall i ni av 16 land som sa at det er for tidlig å lette begrensningene fordi risikoen for å få viruset fortsatt er for høy. I mellomtiden øker bekymringene for arbeidsledighet - som vist i vår siste undersøkelse What Worries the World. Bekymring for jobber går foran koronavirus som den største bekymringen i mange land.

Se sammendrag om undersøkelser om koronaviruset her.


I de siste ukene har verden sett en bølge av Black Lives Matter-demonstrasjoner som svar på George Floyd’s drapet i Minneapolis. I meningsmålinger ser vi flertallsstøtte for fredelige protester globalt, inkludert tidlige tegn på om bevissthet og holdninger endrer seg. Vi har med en viktig gjennomgang av det politiske landskapet i USA i dag.

Når vi ser nærmere på sosiale holdninger i Storbritannia, finner vi ut at publikum blir mer fordomsfri når det kommer til rase, men syv av ti synes fortsatt det er spenninger mellom mennesker av forskjellige raser og nasjonaliteter. Vi synes også at det mer liberale Storbritannia i dag er delt om fremgang av LBGT + -rettigheter.

Studien vår for World Refugee Day 2020 viser at flyktninger er velkomne - i prinsippet. Det er overveldende støtte for retten til å søke tilflukt fra krig eller forfølgelse, men i mange land er publikum i økende grad bekymret for deres evne til å ta imot flere flyktninger.

Har universiteter en rolle å spille i å løse verdens problemer? Tre fjerdedeler (77%) av de i 11 land tror det. Flertallet sier også at universitetene har en positiv innvirkning på landet sitt (65%), lokalsamfunnet (57%) og dem personlig (54%). Mange er imidlertid mindre overbevist om at universitetsutdanning utstyrer studentene med ferdighetene som trengs for fremtidige karrierer og høyere lønn.

Til slutt, viser vår nye artikkel Mixed Mode at multimodale undersøkelser bidrar til å oppnå bedre populasjonsdekning og svarprosent samt effektivisere prosesser.

Samfunn