Ipsos Update – Juni 2021

Juni-utgaven inneholder blant annet artikler om global befolkningsutvikling, empati i helsevesenet, pandemien i Afrika, BLM ett år senere og fremtidens for underholdning og mye mer.

Her er en oversikt over innholdet du finner i Ipsos Update for juni 2021:

Emptier Planet: Er vi klare for den globale befolkningsnedgangen? Mange er overrasket over at vi ikke er på vei mot større overbefolkning; tvert imot, vi står overfor en befolkningsnedgang. Denne prosessen er allerede i gang over hele verden. Vi redegjør for hva denne endrede dynamikken betyr for samfunnet og næringslivet.

Et afrikansk perspektiv: Den første langsomme spredningen av Covid-19 gjennom Afrika hjalp noen land å forberede seg på det uunngåelige, men - et år inn i pandemien - rapporterte mange en ødeleggende effekt på sitt liv og levebrød. Vi presenterer funn fra vårt løpende arbeid om effekten av Covid-19 på det afrikanske kontinentet.

Pasientstemmen: Empati mellom lege og pasient er nøkkelen til positive helseutfall, men dette forholdet blir stadig mer anstrengt i det endrede helsemiljøet. Vi ser nærmere på hvordan sosial analyse kan bidra til å bedre forstå den emosjonelle siden av pasientopplevelsen og tette empati gapet.

Nøkkelen til CX-suksess: Målstyring er et kraftig verktøy for å drive forretningssuksess - ikke minst i kundeopplevelse øyemed. Men KPI-ene du velger må være riktig og gi mening både i styrerommet og i frontlinjen. Dette betyr at de skal knyttes til ønsket resultat og gjenspeile kundenes behov.

George Floyd – Ett år etter: 25. mai markerte ett års jubileum for drapet på George Floyd og de påfølgende Black Lives Matters-protester over hele verden. Våre studier i USA og Storbritannia reflekterer over hva dette har betydd for raserettferdighet.

Spotlight on Italy: 2021-utgaven av Italy Flair fremhever dynamikkene som former samfunnet og forbrukertrender i Italia i dag, mens vårt italienske teams pågående overvåking av koronakrisen viser et stadig mer positivt syn.

Fremtiden for underholdning: Skjermtiden vår har økt det siste året. Vil denne avhengigheten fortsette? I What the Future-serien fra vårt amerikanske team ser man nærmere på våre seervaner, innholdsmarkedsføring, virtuelle muligheter og mer.

What Worries the World?: I vår undersøkelse på tvers av 28-land ser vi at 42% sier at Covid-19 er blant de største problemene landet deres står overfor - mer enn for noe annet problem. Men dette tallet er ned 29 prosent poeng mot denne tiden i fjor, og bekymringen har falt mange steder sammenlignet med forrige måned. Fortsatt mener i gjennomsnitt to tredjedeler at landet deres er "på feil spor". Samtidig viser land med vellykkede vaksinasjonsprogrammer de høyeste nivåene av økonomisk optimisme.

Les også flere korte saker om trafikksikkerhet i Europa, vår forskning under pandemien og det siste om vaksinasjonsintensjon.

Samfunn