Ipsos Update – September 2021

September-utgaven inneholder blant annet artikler om kvinner i reklame, mental helse i India, globalisering, trening, korona-effekt på økonomi og mer.

Ipsos Update sept 21 coverWomen in Advertising – Positive fremstillinger av kvinner i media kan bidra til å flytte samfunnet videre mot likestilling. Vi vurderer om mer moderne og inkluderende annonsering kan også bidra til mer vellykket merkebygging.

Mental helse i India - Vårt siste India briefing utforsker virkningen av Covid-19 og digitalisering på psykisk helse. Vi ser på digital konnektivitet, mental helse, og vurderer hvordan merkevarer kan komme tettere menneskers liv.

Verdenssyn på globalisering - I en ny Ipsos-undersøkelse i 25 land for World Economic Forum avdekker vi en blanding av polarisering og ambivalens blant befolkning om frihandel, globalisering og proteksjonistisk politikk.

What Worries the World? – De siste resultatene av vår månedlige globale undersøkelse viser fortsatt bekymring for koronaviruset, med nye høyder registrert i Malaysia og Australia. Vi inkluderer en oversikt på hvor klimaendringer stiger som en tydelig bekymring.

Økonomisk gjenoppretting - Vår undersøkelse i 29 land viser at folk ikke forventer at deres nasjonale økonomi snart kommer seg etter pandemien. Et flertall regner med at det vil ta minst to år til. I mellomtiden ser vi at forbrukertillitsindeksen går ned i verdens to største økonomier.

Verdens felles ressurser - Når vi presenterer befolknings oppfatninger om planetarisk forvaltning og systemendringer i G20-landene, viser undersøkelsen vår for The Global Commons Alliance at folk er bekymret for naturens tilstand, både i dag og for fremtidige generasjoner.

Trening og sport - Vi utforsker globale holdninger til idretts- og aktivitetsnivåer. Folk fra Nederland er de mest fysisk aktive. Rapporten dekker også barrierer for deltakelse, som inkluderer mangel på tid og penger.

Service med et smil? - Vi gir ut en latinamerikansk versjon av vårt tidligere publiserte synspunkt om kundeservice i tiden når mange bruker munnbind på ansiktet, og sammenligner nye forskningsresultater fra Argentina og Mexico med det vi allerede har oppdaget i USA.

 

Podasts – Lytt til de siste utgivelsene, inkludert en ny utgave av The Operational Angle sammen med sesongfinalen av Customer Perspective, og oppdag Educated Conjecture, en ny podkast-serie fra Ipsos i Canada.

 

Samfunn