Klima- og miljødimensjonen av bærekraft: Hvem bryr seg?

Et segmentert landskap av engasjement, utfordringer og muligheter

Ipsos | White paper | Consumers and Sustainability

Ettersom værhendelser øker i frekvens og intensitet, ser vi en økende erkjennelse globalt av at verden står overfor en miljøkrise.
Likevel har presserende daglige problemer, som håndtering av levekostnadskrisen, ofte forrang over viktige langsiktige problemer. Innbyggernes holdninger, bekymringer, prioriteringer og handlinger er ofte ikke homogene når det kommer til miljømessige og sosiale spørsmål.

I denne rapporten deler vi resultatene av en ny global segmenteringsstudie, som identifiserer fem grupper basert på deres nivåer av bekymring og engasjement for miljøet. Vi deler også en veiledning for myndigheter og bedrifter om hvordan de kan koble seg til hvert segment og drive mer positiv atferdsendring.

Fem hovedfunn: 

 • Globalt er det en økende erkjennelse av at vi står overfor en miljøkrise. Imidlertid prioriteres ofte presserende daglige saker høyere.
 • Innbyggernes bekymringer, holdninger, prioriteringer og handlinger er ikke homogene når det gjelder miljømessige og sosiale spørsmål.
 • Forbrukere kan deles inn i fem segmenter basert på hva de føler og hvordan de handler: aktivister, pragmatikere, konfliktfylte bidragsytere, travle tilskuere og uengasjerte fornektere.
 • Hvis vi forstår hvordan ulike segmenter i ulike deler av verden føler og handler, kan vi bedre informere, utdannet og drive konstruktiv atferdsendring gjennom relevante og respektfulle meldinger.
 • For å engasjere flere segmenter, må merkevarer tenke på å presentere bærekraft som en medfordel, ikke den primære fordelen.

Innhold

 1. Fem viktige takeaways
 2. Kontekst
 3. Segmentering av bærekraft
 4. Geo-mangfold i miljøhensyn
 5. Skiftende dimensjoner
 6. Fra forståelse til aktivering

Mer innsikt om Energi & Miljø

Samfunn