Ipsos Update - Mai 2020

Mai utgaven viser de siste trender, forskning og innsikt på koronaviruset, verdens bekymringer, klimaendringer, TV-seing under pandemien, omdømme for bedrifter og integrasjon av flere kilder data.

Vi publiserer løpende på ipsos.com og på den norske nettsiden meningsmålinger og undersøkelser som handler om koronaviruset og hvordan det påvirker samfunn, befolknings og bedriftenes hverdag, I Signals serie publiserer vi en sammendrag av koronavirus relaterte publikasjoner. Signals #4 finner du her.

Befolkningens frykt og bekymringer rundt Covid-19 i verden er den dominerende element i vår globale undersøkelse «What worries the world» som er gjennomført i 28 ulike land. Covid-19 er den største bekymring i 24 av de 28 landene, mens helse og arbeidsledighet er økende.

Ipsos’ Earth Day 2020 analysen viser at 2/3 av befolkningen i 14 ulike land støtter en klimapolitikk og at 7 av 10 oppfatter at klimaendringer er et minst like viktig samfunnstema som koronaviruset på lang sikt. Vår rapport illustrerer hvilke adferdsendringer folk flest er villige til å gjennomføre for å møte klimautfordringen og hvilke miljøutfordringer som er mest presserende i de ulike landene. Det norske folk anser «global oppvarming/klimaendringer» (49%) som det viktigste miljøspørsmålet. Les om undersøkelsen her.

Ipsos årlige Corporate Reputation Council 2020 presenterer trender fra internasjonale eksperter rundt omdømmeproblematikk. Dette er den 14. utgaven av analysen og temaer som klimaendringer og bærekraft står høyest på agendaen til toppledere i store globale selskaper. Norge er godt representert i dette forum med 5 senior kommunikasjonsledere fra Equinor, Forbrukerrådet, Gjensidige, Orkla og Telenor.

Når det gjelder innsamlingsmetoder og undersøkelsesdesign, har Ipsos en «mobile first» tilnærming som presenteres i denne metoderapport. Ipsos skreddersyr og tilpasser våre undersøkelser til optimal mobilbruk slik at tilgang og brukervennlighet blir sømløs uavhengig av enhet våre respondenter benytter.

Integrasjon av flere kilder data er kjerne til Ipsos’ utvikling og forbedring av innsamlingsmetoder. I denne artikkelen ser vi på hvordan vi kan integrere helsedata fra ulike kilder og hvordan dette bidrar med å endre innsikt for legemiddelindustrien. Vi mener at kombinasjonen av kvalitative metoder og data science vil bli en nøkkelfaktor i fremtiden.

Til slutt ønsker vi å dele innsikt om befolkningens endrede medievaner og TV-seing under koronaviruspandemien. Våre undersøkelser viser at folk i hjemmene ikke bare fyller tiden med TV titting, men at de søker ulikt innhold for å fylle forskjellige behov som «underholderen», «den faktaorienterte», «reklamepause» og «barnevakten». Forbrukerens vaner er mer orientert mot hele husholdningen fremfor egen seing, og vi ser en tydelig økning av nostalgiske feel-good» programmer. Vi gir et bilde av TV-seing utvikling i UK, USA og MENA regionen.

Samfunn