Ipsos Update - September 2020

Septemberutgaven inneholder blant annet artikler om det siste innen verdens bekymringer, bærekraft og emballasjetrender, omdømme i krisetider, livet i Russland og det amerikanske presidentvalget.

HVA BEKYMRER VERDEN

COVID-19 er igjen den største bekymringen på tvers av 27 land siste måned. Bekymringen er på topp i Belgia, Frankrike og Tyskland mens den øker i Japan, Australia og Malaysia. Les mer i What Worries the World globale undersøkelse. En undersøkelse fra Ipsos i Norge viser at majoriteten fremdeles er bekymret for spredning av koronavirus, slik situasjonen er i dag. Les her.

KORONAKRISE HÅNDTERING

Politisk tillit og krisehåndtering er avgjørende for å kontrollere spredningen av pandemien. Vår undersøkelse om politisk tillit i Australia, Italia, Storbritannia og USA viser at befolkning evaluere sine politiske lederes svar på COVID-19.

HOLDNING OM ABORT
En ny undersøkelse om holdninger til abort på tvers av 25 land viser at sju av ti mener at abort bør være tillatt. Det er høyest oppslutning i Sverige (88%), Frankrike (84%) og Storbritannia (83%).

EMBALLASJETRENDER
Artikkelen Ren, grønn og rimelig fra Ipsos innovasjonsteam utforsker hvordan bedrifter må skape balanse mellom bærekraft, hygiene og verdi i utviklingen av emballasje fremover.

PÅVIRKNING AV KULTURELLE SKJEVHETER
Fortsatt er det nødvendig å være bevis på kulturelle forskjeller i globale forskningsstudier. Vi viser hvordan sammenligning av resultater mellom land kan bli mer pålitelig i Difference Doesn’t Mean Different.

OMDØMME I KRISETIDER 
Motstandskraft har kommet i fokus i 2020 når det gjelder håndtering av pandemien. Vi bygger læring fra koronakrisen og ser på hvordan det er nødvendig for å beskytte bedriftens omdømme i fremtiden. Les Reputational resilience artikkelen.

LIVET I RUSSLAND
Russia TrendVision er vår årlige rapport om nasjonens tilstand i Russland. Med fokus på stemning i befolkning midt i koronavirus, finner vi at mens russere er blant de mest opptatt av å gå tilbake til ‘normalen’, endres visse verdier og adferd, med implikasjoner for merkevarer.

DET AMERIKANSKE PRESIDENTVALGET 
I forkant av det amerikanske presidentvalget i november har Joe Biden for tiden ledelsen over president Trump. Et flertall godkjenner Bidens valg av Kamala Harris som sin VP. Våre amerikanske kolleger i US’ Poll avdelingen deler sine analyser fra de siste meningsmålingene i November’s US election.

 

I tillegg lenker til:

Samfunn