Ipsos Update - Januar 2021

Årets første utgave av Ipsos Update inneholder blant annet refleksjoner over 2020 og hva som skjer fremover, samt artikler om korona vaksine, atferdsendring og mattrender.

Vår Global Predictions Survey viser at ni av ti, på tvers av 31 land, mener at året som slutter var negativt for deres eget land. Et stort flertall (77%) er optimistiske til at de neste 12 månedene vil bli bedre. Seks av ti forventer at en vellykket Covid-19-vaksine bli tilgjengelig i deres land. Samtidig erkjenner mange at langsiktige effekter av pandemien vil fortsette. Det er kun fire av ti som sier at livet deres vil være tilbake til en normal hverdag i 2021. Vi har også spurt respondenter om å gi sine spådommer om en rekke andre temaer som blant annet klimaendringer, global oppvarming, økonomisk ulikhet og romvesener!

Vi ser nærmere på dynamikken og utviklingen av de nye Covid-19-vaksinene i Great Expectations, en artikkel som fremhever utfordringene som ligger foran oss og viktigheten av offentlig støtte. En av våre siste meningsmåling viser at befolkningens intensjon om å bli vaksinert øker i USA og Storbritannia - der vaksinasjoner begynte i desember - men går ned i mange andre land. I Norge viser tallene våre for uke 47 at over halvparten svarer at de ville vært villige til å ta en vaksine, mot en tredjedel som svarer nei på dette. Les mer om våre løpende undersøkelser om vaksine her

Shifting Context, Shifting Priorities artikkelen tar oss med på en reise som begynner med hva vi som merkevarer nå vet om hvordan folk tar beslutninger og hvor viktig ny kontekst er blitt. Vi ser nå tydeligere forandringer under usikre tider. Over tid vil det føre til nye, faste vaner og nye automatiserte valgmønstre. Funnene våre indikerer at forbruker vil velge mer i tråd med tidene vi lever i og de verdier som dominerer nå. Tiden er nå inne til å gå gjennom planer og strategier, og den innsikten de ble bygget på.

The Science of Behaviour Change, ser våre atferds eksperter på hvordan folk orienterer seg og foretar sine kjøp når rutiner er forstyrret - noe som er nøkkelen til å takle en utfordring ved atferdsendring. 
Denne artikkelen angir et praktisk rammeverk som direkte knytter problemdiagnose til intervensjonsdesign. Dette er illustrert i en casestudie om håndtering av trygt gjen-engasjement etter den første britiske koronavirus-lockdown.

Vi har samlet noen av de nyeste analysene våre av mattrender, som inkluderer en artikkel om dietter, supermat og velvære i India, en oversikt over globale mattrender med lokale eksempler fra Sveits, og en titt på hvordan matvaner endres i Egypt under pandemien. Vår sosiale medier analyse gir en bedre forståelse av hva som driver suksessen med kjøtterstatninger.

Ipsos Flair-serie gir oss et dypdykk i spesifikke land ved å analysere nye trender i samfunnet, næringslivet eller befolkningen med en lokal linse. I de nye 2021-utgavene fra Brasil ser du hvordan den latinamerikanske giganten kjemper med de ødeleggende effektene av viruset, mens i Russland-rapporten analyserer vi forbrukerendringer utover pandemien.

Når vi ser tilbake på 2020 avdekker undersøkelser fra teamet vårt i USA de siste meningsmålerne om det amerikanske” storhet”, ferietradisjoner og fremtidige bekymringer. Mens teamet vårt i UK publiserer sin årlige Almanac med de viktigste statistikker for 2020 samt innsikt og analyser om livet under lockdown, reaksjoner på regjeringens politikk og økende anskaffelse av kjæledyr.

Når vi vender oss mot Australia, utforsker en ny rapport forholdet mellom ikke-urfolk og aboriginer. Mens nesten halvparten av australierne sier at de er interessert i urfolksspørsmål, viser analyser om holdninger at rasisme vedvarer i Australia i dag. 

Få med deg Australia og New Zealand teamets video om 2020 med fire hoved temaer som har dominert året og vil prege 2021.

I tilfelle du ikke har fått med deg vår Year in Review infografikk, viser den de sentrale temaer for 2020. Dette inkluderer et innblikk i hvordan vi føler fremtiden skal bli, forventninger til merkevarer, syn på klima-situasjon og refleksjoner om våre stadig mer digitale liv.

Samfunn