Signals #7: Forstå koronavirus-krisen - med webinar presentasjon

Den syvende utgave av Signals innholder en sammendrag av Ipsos' siste forskning og globale undersøkelsene om koronaviruset samt sosiale medier overvåking og analyser. Dette inkluderer POV, meningsmålinger og innsikt fra andre land.

Situasjonen endrer seg raskt: pandemiens utbrudd, smittevern tiltak og lockdowns i mange land og nå gradvis gjenåpning av samfunnet og økonomien.
Når vi ser fremover er vårt fokus å forstå dynamikken i dagens situasjon når vi begynner å tilpasse oss en ny hverdag.
Denne siste utgaven av Signals presenterer ny forskning på pandemien og dens etterspill fra våre eksperter over hele verden. Vi tar frem de siste meningsmålinger, sosiale medier data og ekspertanalyse. Du kan lese forrige utgaven Signals #6 her.

Denne utgaven inneholder:

  • Meningsmåling – I en av de siste meningsmålinger om korona utført i 16 land viser at et flertall i ni land mener at åpning av forretninger setter for mange mennesker i fare for å bli smittet, og at vi bør vente minst noen uker til.
  • Innsiktsrapporter – I den fjerde utgivelse av vår G-Meds Global Physician Online Community, deler vi innsikt fra leger fra hele verden gjennom analyse av sosiale data med mer. Vi bruker sosiale medier data og utforsker den enorme økningen av videospill under krisen, noe som er en måte å holde kontakt med andre.
  • Points of view – I artikkelen Customer Needs in Times of Crisis – Lessons and challenges from the automotive industry identifiserer vi utfordringene som bilprodusenter og forhandlere står overfor i kjølvannet av koronavirusutbruddet, og trekker frem muligheter for bilindustrien og andre bransjer til å tilpasse seg raske endringer i forbrukernes forventninger.
  • Fokus i enkelte land – I Jordan, usikkerhet rundt landets økonomiske fremtid har ført til et fall i den jordanske forbruker sentiment-indeksen for første kvartal. I India viser nye meningsmåling at den urbane befolkningen er forsiktig på lettelsen av lockdown, og bare halvparten sier at de er komfortable med å komme tilbake til arbeidsplassen. I Japan identifiserer vi seks potensielle områder med varig endring i folks atferd og holdninger, og ser frem til hva som kan forventes fra selskaper og merkevarer som svar på krisen. Til slutt vår oppsummering av de nyeste meningsmålingene fra USA viser økende støtte til gjenåpning av den amerikanske økonomien, men erfaringer og frykt varierer mye etter rase og politiske tilhørighet.

Vedlagt presentasjon hold på webinar. Se webinar når det passer her.

Samfunn